Treće memorijalno predavanje posvećeno profesoru Vojinu Dimitrijeviću

Treće memorijalno predavanje posvećeno profesoru Vojinu Dimitrijeviću, »Sirija – Izazovi za međunarodni sistem zaštite ljudskih prava«, 4. oktobra 2016. godine u Aero klubu u Beogradu, održao je Dr. Dr. h.c. Kristijan Tomušat, profesor Međunarodnog javnog prava i Evropskog prava na Humbolt Univerzitetu u Berlinu. 

Profesor Dr. Dr. h.c. Kristijan Tomušat bio je profesor Ustavnog i Međunarodnog prava, a 1978. godine i dekan, na Pravnom i ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bonu. Šef Katedre za ustavno i međunarodno pravo Humbolt univerziteta u Berlinu i direktor Instituta za međunarodno i evropsko pravo postao je 1995. godine. 

Kristijan Tomušat bio je član, tada tek osnovanog, Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija od 1976. do 1986. godine. Član Komisije za međunarodno pravo UN bio je od 1985. do 1996. godine, a njome i predsedavao 1992. godine. U sistemu Ujedinjenih nacija, između ostalog, obavljao je i funkciju izvestioca za stanje ljudskih prava u Gvatemali (1990-1993) gde je takođe, od 1997. do 1999, koordinirao rad Komisije za istinu.  Kristijan Tomušat, 2010. godine, predsedavao je ekspertskom grupom za humanitarno pravo i ljudska prava koju je ustanovio Generalni sekretar Ujedinjenih nacija sa zadatkom da vrši nadzor i procenu svih domaćih, pravnih i drugih postupaka koje su vodile vlade Izraela i Palestine u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine 64/254. 

Kao i prethodnih godina, predavanje je podržalo Evropsko udruženje za međunarodno pravo (European Society of International Law