Zabrinutost oko privatnosti u sektoru telekomunikacija u Srbiji

18. mart 2014.

168619182kKonačno pitanje koje želimo da istaknemo u našem Vodiču o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji je rastuća zabrinutost oko pitanja privatnosti u sektoru telekomunikacija. Izveštaji našeg lokalnog partnera Beogradskog centra za ljudska prava ukazuju da su prema Zakonu o elektronskim komunikacijama operateri obavezni da zadrže podatke o svim elektronskim komunikacijama svojih klijenata. Zakon nalaže da bazama podataka mogu pristupiti samo državni organi u svrhu krivične istrage ili zaštite nacionalne bezbednosti.

 Međutim prema Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, od 4.400 zahteva za pristup ovim podacima između marta 2011. i marta 2012. samo 50 procenata je praćeno dokumentacijom u kojoj se navodi zakonski osnov po kom se zahteva pristup tim informacijama. Kompanije su navodno omogućile pristup u 90% slučajeva.

Samo jedan od četiri glavna operatera u Srbiji, Telenor, prati da li je izvršen pristup korisničkim podacima. Telenor je objavio da je zabeležio pristup korisničkim podacima 270.000 puta bez saglasnosti kompanije.

Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji na srpskom

Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji na engleskom