Zahtev za zabranu skupa u Beogradu najavljenog za 11. oktobar 2008.

11. oktobar 2008.
Pojedine pronacističke i rasističke organizacije najavile su u Beogradu organizaciju skupa 11. oktobra 2008. s očiglednom namerom širenja rasne, verske i nacionalne mržnje, netolerancije i izazivanja napada na državne organe, nevladine organizacije i građane Srbije koji zastupaju suprotne stavove i koji se mogu podvesti pod pogrdne nazive koje takve organizacije upotrebljavaju, kao što su „izdajnik“ , „Jevrejin“, „komunist“, „neprijatelj srpstva“, „šljam“, „peder“ itd..Uvidom u web sajtove ovih organizacija, može se bez dvoumljenja utvditi njihov rasistički i nacistički program. Na primer, na sajtu organizacije „Krv i čast“ mogu se naći svi Hitlerovi govori, materijal koji pohvalno govori o radu okupatora i kvislinga u Srbiji u toku II svetskog rata, s tim što članovi ove organizacije između ostalog ponosno govore o svojim proslavama Hitlerovog rođendana i o nasilničkim istupima prema neistomišljenicima i svima onima koji se razlikuju od njih.

Čl. 317 Krivičnog zakonika Srbije zabranjuje izazivanje i raspirivanje mržnje – za osnovni oblik ovog krivičnog dela nije potrebno pozivanje na nasilje, ni da je ono učinjeno javno ili putem medija. Zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Teži oblik ovog dela postoji kada je radnja učinjena putem prinude ili izlaganjem poruzi ili je delo izvršeno oštećenjem stvari, kao i da je došlo do nereda, nasilja ili drugih težih posledica. Takođe, u članu 387. Krivičnog zakonika zabranjuje se rasna i druga diskriminacija i to tako što se kažnjava kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda zajemčenih opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim ugovorima od strane SCG, a na osnovu razlike u rasi, boji kože, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu.

Skup zakazan za 11. oktobar 2008. predstavlja poziv za izvršenje ovih krivičnih dela.

Prema preporuci Saveta Evrope R (97) 20, govor mržnje podrazumeva sve oblike izražavanja koji šire, raspiruju ili pravdaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili druge oblike mržnje zasnovane na netoleranciji.

Sasvim je očigledno da se ovaj skup organizuje u želji da njegovi učesnici, skloni učestvovanju u svim oblicima nasilja, isprovociraju građane koji se suprotstavljaju obnovi nacizma u našoj zemlji i Evropi i da tako izazovu sukob u kome bi izvežbani nasilnici povredili svoje građanske oponente i policijske organe, koji bi neminovno morali da se umešaju.

Od Vas očekujemo da u opštem interesu i u skladu s pozitivnim pravnim propisima ovaj skup zabranite i da se ne ponove greške kada se ovakvim elementima dozvoljavalo da dovode u opasnost život i telo drugih građana i javnu imovinu i da tako još više ugrožavaju ugled Srbije u svetu.

Molimo Vas da nas obavestite o merama koje ste ovim povodom preduzeli.

 

Beograd, 7. oktobar 2008.                                                                            Direktor

 

Vojin Dimitrijević