Zajedničko saopštenje organizacija civilnog društva: Utvrditi odgovornost za dopremanje publikacije “Srebrenica – službena laž jedne epohe” u kovid bolnicu u “Štark areni”

7. april 2021.
Capture publikacija SrebrenicaZahtevamo od Ministarstva zdravlja i Ministarstva odbrane da utvrde ko je omogućio dopremanje velikog broja primeraka publikacije “Srebrenica – službena laž jedne epohe” u privremenu kovid bolnicu u beogradskoj “Štark areni”. Takođe, zahtevamo da se ova publikacija neodložno povuče iz pomenute kovid bolnice, kao i svih drugih javnih/državnih mesta na kojima je izložena.

Podsetimo, u tekstu “Trovačka literatura za obolele” autorke Une Sabljaković, objavljenom u nedeljniku “Vreme”, navodi se da su kovid pacijentima u Areni dostupne tri publikacije “Pečata”, među kojima i “Srebrenica – službena laž jedne epohe”. U publikaciji piše da je brojka od 8.000 žrtva “napabirčena” uz osporavanje dokaza, iskaza svedoka i forenzičkih nalaza Međunarodnog krivčnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKTJ).

Država Srbija je prva i do sada jedina država na svetu koja je presudom Međunarodnog suda pravde proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida zato što su njeni državni organi imali informacije o genocidu ali ipak ništa nisu učinili da spreče genocid u Srebrenici.

Presudama pred MKTJ dokazana je individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih oružanih formacija i političkih institucija koje su delovale u cilju ostvarenja “Velike Srbije”, a genocid u Srebrenici bio je deo tog projekta.

Ako državne institucije Srbije ćute na propagandu čiji je cilj poricanje genocida u Srebrenici, to će biti znak više da su i danas na strani politike režima Slobodana Miloševića. 

Saopštenje potpisuju:  

  • Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR Srbija)
  • Beogradski centar za ljudska prava
  • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji 
  • Centar za praktičnu politiku
  • Centar za primenjenu istoriju (CPI)
  • Žene u crnom
  • Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda 
  • Vojvođanski građanski centar
  • Građanska akcija Pančevo
  • Fond za humanitarno pravo