Zakon o informisanju

31. августа 2009.
Beogradski centar za ljudska prava ponovo izražava svoju zabrinutost zbog loše prakse zakonodavnih organa u Srbiji, da po hitnom postupku usvajaju predloge zakona o kojima prethodno nije bilo nikakve javne debate i o kojima stručna javnost nije bila u prilici da se izjasni.          Najnoviji primer za to je hitno donošenje Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju, koji po mišljenju Centra sadrži nedostatke čije će se loše posledice dugo ispoljavati.

Razumljiva je potreba da se medijska scena u Srbiji uredi i da se spreči divljanje neodgovornih urednika, novinara i vlasnika sredstava za javno komuniciranje, koji se ne ustežu da vređaju čast i ugled pojedinaca i grupa i koji pokazuju potpuni prezir za istinu. Međutim, sam Centar i dalje smatra da se to moglo postići doslednom i progresivnom primenom postojećeg zakonodavstva. Ovo je propušteno kako zbog slabosti u samom sudstvu, tako i zbog sklonosti ljudi na vlasti i blizu vlasti da medije na lošem profesionalnom nivou koriste onda kad je to u njihovom uskom interesu.

To što se postojeći zakoni, pa i ovaj, zloupotrebljavaju i pogrešno tumače, nije razlog da se ishitreno usvajaju novi, za koje se opravdano može pretpostaviti da će imati više loših od dobrih posledica.