Beogradski centar za ljudska prava je ispitivao uticaj preporuka Ustavnog suda upućenih Narodnoj skupštini Republike Srbije o neophodnosti izmena određenih zakona. Shodno članu 105 Zakona o ustavnom sudu, ukoliko uoči probleme u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti, Ustavni sud će obavestiti Narodnu skupštinu o potrebi preduzimanja određenih radnji kako bi se ovo stanje prevazišlo. Identifikovano je 27 odluka u kojima je Sud odlučio da obavesti Narodnu skupštinu o potrebi donošenja novog ili izmeni pojedinih odredaba postojećih zakona. Do ovog broja predmeta došlo se na različite načine: putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koji su upućeni Ustavnom sudu, Narodnoj skupštini i Vladi; uvidom u izveštaje o pregledu rada Ustavnog suda od 2008. do 2012. godine; ali i na osnovu poznavanja sudske prakse Ustavnog suda istraživača Beogradskog centra za ljudska prava. Kako je svaki od ovih načina doprineo pronalaženju novih predmeta ne može se sa sigurnošću tvrditi da su identifikovani svi slučajevi.

Zabrinjava činjenica da u većini slučajeva zakonodavac nije poštovao preporuke Ustavnog suda, i da sporne odredbe nisu izmenjene.

        O problemima ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti Ustavni sud je obavestio Narodnu skupštinu u sledećim predmetima:

(Napomena. Za odluke koje Beogradskom centru za ljudska prava nisu još uvek dostavljene nije bilo moguće utvrditi da li je Narodna skupština po obaveštenju Ustavnog suda izmenila zakon ili preduzela mere radi zaštite ustavnosti i zakonitosti. Ova internet stranica će se redovno ažurirati)

 1. IU – 240/2005 – Zakon o porezu na dodatu vrednost
 2. IU – 121/2006
 3. IU – 33/2008 – Zakon o rehabilitaciji
 4. IU – 409/2005 – Zakon o planiranju i izgradnji
 5. IU – 101/2006
 6. IU – 119/2005 – Zakon o preduzećima
 7. IU – 206/2003
 8. IU – 122/2004
 9. IUm – 40/2008 – Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Uredba o ratifikaciji Bečke konvencije)
 10. IUz – 71/2009 – Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
 11. IU – 176/2002 – Zakon o radiodifuziji
 12. IU – 106/2006
 13. IU – 116/2008 – Zakon o banjama
 14. IU – 63/2007 – Zakon i izvršenju krivičnih sankcija
 15. IU – 129/2007 – Zakon o finansiranju lokalne samouprave
 16. IUz – 168/2009 – Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica
 17. IUz – 90/2008 – Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 18. IUz – 1242/2010
 19. IUz – 53/2006 – Zakon o sahranjivanju i grobljima
 20. IUz – 1631/2010 – Zakon o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne šted
 21. IUo – 1176/2010 – Zakon o zaštiti životne sredine
 22. IUo – 126/2009 – Zakon o lokalnoj samoupravi
 23. IU – 116/2008 – Zakon o banjama
 24. Už – 3238/2011- Pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti