Zaštita žrtava mučenja, borba protiv nekažnjivosti državnih službenika za dela torture i jačanje sistema zaštite izbeglica od proterivanja

7. mart 2019.

Donator: Dobrovoljni fond za žrtve torture Ujedinjenih nacija (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture)
Trajanje projekta: januar 2019 – decembar 2019

Zahvaljujući ovom projektu, Beogradski centar za ljudska prava dobio je mogućnost da pruža prvenstveno pravnu, ali i drugu neophodnu (npr. medicinsku), pomoć žrtvama mučenja i članovima njihovih porodica. Pored direktne pomoći, naša zalaganja usmerena su i na: obeštećenje žrtava, borbu protiv nekažnjavanja službenih lica za dela mučenja, krivično gonjenja počinilaca i, uopšte, suzbijanje torture. Takođe, cilj projekta je i da utiče na promenu prakse koja dovodi do kršenja zabrane proterivanja izbeglica (uključujući i ekstradiciju sa aerodroma Nikola Tesla).

Aktivnosti podrazumevaju:

  1. pravno zastupanje žrtava mučenja pred domaćim organima;
  2. pravno zastupanje žrtava pred međunarodnim telima (Evropskim sudom za ljudska prava i nadzornim telima kao što su: Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija, Komitet za sprečavanje torture Saveta Evrope, itd.);
  3. sprečavanje proterivanja i obezbeđivanje međunarodne zaštite izbeglica od proterivanja;
  4. krivično gonjenje službenih lica – počinilaca torture;
  5. angažovanje lekara specijalista – patologa i forenzičara – da istraže, dokumentuju i, u skladu sa Istanbulskim protokolom, opišu povrede žrtava mučenja kako bi ta dokumentacija mogla da se koristi u pravnom zastupanju;
  6. istraživanje, nadzor i izveštavanje o zabrani torture i drugim oblicima zlostavljanja u Srbiji, kao i o problemu nekažnjavanja službenih lica za čini zlostavljanja;
  7. praćenje sprovođenja sudskih i drugih odluka i borba za obeštećenje žrtava torture.