Zaštitnik građana ne želi da utvrdi razloge i eventualne propuste koji su doveli do velike smrtnosti lekara i zdravstvenih radnika u Srbiji

20. januar 2021.

Zaštitnik građana odbacio je inicijativu Beogradskog centra za ljudska prava da po službenoj dužnosti u postupku kontrole utvrdi razloge i eventualne propuste nadležnih institucija u sistemu zdravstvene zaštite zbog kojih je u Srbiji povećana smrtnost i oboljevanje lekara i zdravstvenih radnika od COVID-19.

U dopisu koji nam je dostavljen 20. januara 2021. godine, Zaštitnik građana nas je obavestio da se nisu ostvarili uslovi za pokretanje postupka kontrole rada organa uprave jer Centar nije  pokušao da se, pre obraćanja Zaštitniku građana, u odgovarajućem pravnom postupku obrati Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje “dr Milan Jovanović Batut” zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa povećanom smrtnošću i oboljevanjem zdravstvenih radnika od COVID-19.

Prethodnih nekoliko sedmica, sredstva javnog informisanja prenela su zabrinjavajuće informacije i izjave lekara, predstavnika Sindikata lekara i farmaceuta Srbije i drugih zdravstvenih radnika, u kojima je navedeno da je oko 70 lekara obolelih od COVID-19 preminulo od početka pandemije u Srbiji do kraja 2020. godine. Ukazano je i da postoji velika razlika u smrtnosti zdravstvenih radnika, posebno lekara, sa zemljama u regionu (npr. Hrvatskom i Slovenijom), uz ocenu da su glavni razlozi povećanog oboljevanja i smrtnosti zdravstvenih radnika nedostatak kadra, nedostatak i neodgovarajući kvalitet korišćene zaštitne opreme, neodgovarajući protokoli testiranja u kovid-zonama, itd.

Do danas, 20. januara 2021. godine, ni Ministarstvo zdravlja ni Institut za javno zdravlje “Batut” nisu reagovali na ove podatke, kao ni na javne molbe i zahteve predstavnika zdravstvenih radnika da se saopšte zvanični podaci o broju preminulih zdravstvenih radnika prethodno zaraženih COVID-19.

Napominjemo da Zaštitnik građana ima ovlašćenje da samoinicijativno, na osnovu saznanja dobijenih na bilo koji način, pokrene postupak kontrole rada organa uprave i u njemu proveri da li je sistemskim propustima nadležnih organa došlo do kršenja ljudskih prava građana – ovde zdravstvenih radnika za vreme epidemije COVID-19 (članovi 24. i 32. Zakona o Zaštitnika građana). Sa žaljenjem primećujemo da je ombudsman, pozivajući se na neodgovarajuće odredbe Zakona o Zaštitniku građana koje uređuju postupak po pritužbama građana čija su prava prekršena, Centru i javnosti Srbije stavio do znanja da ne želi da se bavi ovom zabrinjavajućom temom koja se odnosi na razloge povećane smrtnosti lekara i zdravstvenih radnika u Srbiji.

Ovo je bio drugi put da se Beogradski centar za ljudska prava obratio Zaštitniku građana inicijativom da se u postupku kontrole ispita efikasnost upravljanja epidemijom COVID-19 od strane Ministarstva zdravlja. U juna 2020, ombudsmanu je predloženo da izvrši neposredan nadzor nad radom Ministarstva zdravlja zbog saznanja novinara BIRN-a da je broj umrlih od posledica COVID-19 od marta do početka juna bio višestruko veći od onog koji je saopštavan javnosti. Nekoliko meseci kasnije, Zaštitnik građana je obavestio Centar da neće pokretati postupak kontrole „imajući u vidu činjenicu da je Ministarstvo zdravlja najavilo da će u narednom periodu izvršiti reviziju celokupnog postupka koji se odnosi na način unošenja i obrađivanja podataka u informacionom sistemu COVID-19”. Tek na pritisak novinara da se pozabavi ovom temom, ombudsman je sredinom oktobra 2020.  godine „zamolio“ ministra zdravlja da ga, u neodređenom roku u budućnosti, obavesti o činjenicama koje Ministarstvo zdravlja bude samostalno utvrdilo u postupku najavljene revizije. Podsetimo, po izjavi ministra zdravlja, revizija broja preminulih i inficiranih od COVID-19 biće sprovedena tek po okončanju pandemije.