Završena 26. Škola ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“

27. децембра 2021.

1

Predavanjem o tome šta su nevladine organizacije i zašto su važne, u sredu 15. decembra još jedna generacija studenata i mladih profesionalaca uspešno je završila Školu ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“. Ove godine održana je 26. po redu Škola ljudskih prava koja je u skladu sa epidemiološkom situacijom usled pandemije COVID-19, u potpunosti održana u online formi, putem ZOOM platforme. 

2

Ove godine je 32 polaznika i polaznica iz cele Srbije imalo priliku da prođe kroz intenzivnu i sveobuhvatnu edukaciju o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti. Tokom predavanja upoznali su se sa čak 45 tema, a naročito sa razvojem i izvorima prava ljudskih prava, kao i temama koje se odnose na pravo na život, zabranu diskriminacije, zabranu torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, pravo na slobodu i bezbednost, slobodu izražavanja, medije i ljudska prava, zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja, međunarodno humanitarno pravo i mnoge druge.

3 (1)

Preko 50 sati predavanja na Školi ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“ obuhvatalo je i pravo na privatnost i ljudska prava u digitalnom dobu, slobodu udruživanja i slobodu javnog okupljanja, ekonomska i socijalna prava, azil i migracije, prava deteta, prava nacionalnih manjima i prava LGBT osoba. Polaznici su takođe pratili i predavanja koja su se odnosila na Poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU, nezavisnost sudija, zaštitu ljudskih prava pred sudovima u Srbiji i pravično suđenje, međunarodne krivične sudove, Evropski sud za ljudska prava, Evropsku uniju i ljudska prava i zaštitu ljudskih prava pred UN telima. Predavanja su se odnosila i na sve aktuelnije teme odnosa biznisa i ljudskih prava i pravo na zdravu životnu sredinu.  

4 (2)

Polaznici 26. Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“ su u najvećem broju studenti završnih godina ili poslediplomskih studija prava, političkih nauka i drugih društvenih nauka, a ove godine među polaznicima je bilo i filologa i biologa. Sve ih je okupila želja da saznaju više o ljudskim pravima kako bi u budućnosti mogli da se angažuju i doprinesu poštovanju ljudskih prava u našoj zemlji.

Održavanje Škole ljudskih prava pomoglo je Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice u Beogradu.