Završena ovogodišnja Škola ljudskih prava ‘Vojin Dimitirijević’

24. decembar 2020.

IMG-b93afafe69c19f789edbec1364335603-VPredavanjem o ulozi nevladinih organizaciju u zaštiti ljudskih prava, u sredu 23. decembra još jedna generacija mladih uspešno je završila Školu ljudskih prava „Vojin Dimitrijević’. Ove godine održana je 25. po redu Škola ljudskih prava koja je u skladu sa epidemiloškom situacijom usled pandemije COVID-19, u potpunosti održana u online formi, putem ZOOM platforme. 

32 polaznika Škole iz cele Srbije imala su priliku da kroz dva modula prođu kroz intenzivnu i sveobuhvatnu edukaciju o ljudskim pravima. Tokom predavanja upoznali su se sa razvojem i izvorima prava ljudskih prava, kao i temama koje se odnose na pravo na život, zabranu diskriminacije, zabranu torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, pravo na slobodu i bezbednost, slobodu izražavanja, medije i ljudska prava, zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Predavanja na Školi ljudskih prava obuhvatala su i pravo na privatnost i ljudska prava u digitalnom dobu, slobodu udruživanja i slobodu javnog okupljanja, ekonomska i socijalna prava, pravo na azil, prava deteta, prava nacionalnih manjima, prava LGBT osoba i rodnu ravnopravnost. Polaznici su takođe pratili i predavanja koja su se odnosila na Poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU, nezavisnost sudija, zaštitu ljudskih prava pred sudovima u Srbiji i pravično suđenje, međuanrodno humanitrano pravo, međunarodne krivične sudove, Evrospki sud za ljudska prava i zaštita ljudskih prava pred UN telima. Predavanja su se odnosila i na problem korupcije u srpskom društvu, na temu odnosa biznisa i ljudskih prava i na sve aktuelnije pravo na zdravu životnu sredinu. 

Polaznici 25. Škole ljudskih prava Vojin Dimitrijević su u najvećem broju studenti završnih godina ili poslediplomskih studija prava i drugih društvenih nauka, a ove godine među polaznicima je bilo i psihologa, filologa, biologa i medicinara. Sve ih je okupila želja da saznaju više o ljudskim pravima kako bi u budućnosti mogli da se angažuju i doprinesu poštovanju ljudskih prava u našoj zemlji. 

Održavanje Škole ljudskih prava pomoglo je Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu.