Zbornik radova „Analiza aktuelnih pitanja u postupcima za ratne zločine“

25. новембра 2016.

Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM pripremili su zbornik radova na temu aktuelnih pitanja u posupcima za ratne zločine u Republici Srbiji.

Zbornik čine tri rada u kojima je analizirana primena instituta saizvršilaštva u predmetima za ratne zločine („Saizvršilaštvo u predmetima ratnih zločina u Srbiji“, Beogradski centar za ljudska prava), mehanizmi za pristup javnosti suđenjima za ratne zločine („Pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine u Srbiji“, Fond za humanitarno pravo) i medijski prikaz događaja u Srebrenici jula 1995. godine, kao i postupak podizanja optužnice za ubistvo bošnjačkih civila u hangaru Kravica kod Srebrenice („Izveštavanja medija o zločinima u Srebrenici i optužnica Tužilaštva za ratne zločine u ovom postupku“, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM).

Zbornik radova pripremljen je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine“ koji se uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Evropske unije realizovao u periodu 2014 – 2016. godine.

Zbornik na srpskom jeziku možete preuzeti ovde, a na engleskom ovde.