Zločini i kazna u svesti građana – značaj nasleđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na regionalnom nivou

20. februar 2010.

Donator: UK Secretary for the State for Foreign and Commonwealth Affaires

Trajanje projekta: septembar 2010 – mart 2012

Beogradski centar za ljudska prava sprovodi dvogodišnji projekat čiji je cilj da kroz unapređenje stava i podizanje nivoa znanja o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju doprinese procesu pomirenja i stabilizaciji u regionu.

Uzimajući u obzir izvesno zatvaranje MKTJ i njegovu izlaznu strategiju, procesuiranje ratnih zločina postaće isključiva odgovornost domaćih pravosudnih sistema. Iz toga razloga neophodno je neprestano raditi na izgradnji kapaciteta nacionalnih sudova da bi bili u mogućnosti da na adekvatan način odgovore zahtevima suđenja.

Projekat je usmeren kako na stručnu tako i na opštu javnost i obuhvata veliki broj različitih aktivnosti.

Beogradski centra za ljudska prava objavio je publikaciju Haške nedoumice koje se bavi najčešćim stereotipima i zabludama koje se već godinama vezuju za MKTJ i suđenja za ratne zločine. Publikacija je namenjena svim donosiocima odluka, tužiocima, sudijama, medijima i opštoj javnosti, a autori su Vojin Dimitrijević, Vidan Hadži-Vidanović, Ivan Jovanović, Žarko Marković i Marko Milanović.