Predstavljamo publikaciju „Godinu dana primene privremene zaštite u Republici Srbiji: Uporedna analiza i preporuke“

5. maj 2023.

Predstavljamo publikaciju „Godinu dana primene privremene zaštite u Republici Srbiji: Uporedna analiza i preporuke“

Beogradski centar za ljudska prava predstavlja novu publikaciju Godinu dana primene privremene zaštite u Republici Srbiji – uporedna analiza i preporuke.

Prema podacima UN, međunarodni oružani sukob u Ukrajini doveo je do toga da više od 8 miliona izbeglica potraže utočište negde drugde u Evropi. Kako ne bi došlo do preopterećenja sistema azila država članica u situaciji masovnog priliva izbeglica koja dolaze iz Ukrajine, Savet EU je po prvi put aktivirao Direktivu o privremenoj zaštiti iz 2001. godine. Mehanizam privremene zaštite omogućio je osobama iz Ukrajine sprovođenje pojednostavljenih postupaka za dodelu zaštite i pristup garantovanim pravima. Usklađujući se sa postupanjem EU u vezi sa prilivom izbeglica iz Ukrajine,

Republika Srbija je mehanizam privremene zaštite aktivirala 17. marta 2022. godine Odlukom Vlade Republike Srbije. Od tada, Beogradski centar za ljudska prava, kroz izvršno partnerstvo sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu pravnu pomoć i pomoć pri integraciji osobama kojima je odobrena privremena zaštita. Na osnovu svog iskustva, Beogradski centar za ljudska prava imao je prilike da identifikuje određene dobre prakse ali i nedostatke u normativnom okviru i pristupu pravima.

Ova publikacija se zasniva na analizi nacionalnog normativnog okvira, ali i uporednoj analizi domaćeg zakonodavstva sa pravom EU, posebno sa Direktivom o privremenoj zaštiti EU.

Publikacija je dostupna na linku OVDE.

Aktuelna izdanja centra

Sva izdanja

Posebna izdanja

Podjednako važni – program za rad sa mladima na temama društvenih (ne)jednakosti

Autori: Branka Bajić Jovanov, Demir Mekić, Dušan Blagojević, Jelena Vuksanović

Preuzmite publikaciju
Posebna izdanja

Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19 u Srbiji: Heroji ili zanemarne žrtve?

Autorke: Marina Mijatović, Gorica Đokić, Milja Dimitrijević

Preuzmite publikaciju