Unapređenje sprovođenja procedure indukovanog pobačaja u Srbiji

MART 2023 – DECEMBAR 2023

Donator: Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women)

Beogradski centar za ljudska prava će uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Vomen) raditi na unapređenju sprovođenja procedure indukovanog pobačaja u Srbiji.

U periodu od 11 meseci, Centar će sačiniti preporuke, kao sredstvo zagovaranja unapređenja prakse i lečenja pacijenata podvrgnutih indukovanom pobačaju u Srbiji. Na osnovu stručne analize (nacionalnih i međunarodnih procedura, propisa i praksi indukovanog povraćaja), preporukama za unapređenje navedene procedure, posebno u kontekstu lečenja pacijenata, Centar će svoje zalaganje zasnivati na punom poštovanju ljudskih prava žena i devojaka.

Direktnim kontaktom sa devojkama i ženama u različitim gradovima Srbije, Centar će razgovarati i deliti lekte sa svim neophodnim informacijama o pravima pacijenata, sa ciljem da se ova populacija osnaži po pitanju prava pacijenata – sa posebnim fokusom na prava prilikom sprovođenja procedure indukovanog povraćaja.

Aktuelna izdanja centra

Sva izdanja

Posebna izdanja

Podjednako važni – program za rad sa mladima na temama društvenih (ne)jednakosti

Autori: Branka Bajić Jovanov, Demir Mekić, Dušan Blagojević, Jelena Vuksanović

Preuzmite publikaciju
Posebna izdanja

Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19 u Srbiji: Heroji ili zanemarne žrtve?

Autorke: Marina Mijatović, Gorica Đokić, Milja Dimitrijević

Preuzmite publikaciju