Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

29. septembar 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava održao je trodnevni trening (23.- 25.9.) srednjoškolce i studente iz Leskovca.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici. Pored predavanja učesnici su kroz interaktivne radionice i primere iz prakse mogli da provežbaju prepoznavanje diksriminacije i izlože svoja iskustva i predloge rešenja sličnih situacija.

Drugi dan treninga đaci i studenti iz Leskovca su slušali predavanje o radnim pravima koja su prepoznata kao posebno ugrožena u njihovoj sredini. Poslednjeg dana treninga organizovana je poseta Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Leskovcu. Ovo je treći od 5 treninga za mlade koji će biti realizovani u okviru projekta koji se sprovodi uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji.