Pismo Komesarke za ljudska prava

15. maj 2019.

 

Komesarka za ljudska prava, gospođa Dunja Mijatović, izrazila je zabrinutost zbog činjenice da je nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u delu koji se odnosi na nepostojanje mogućnosti uslovnog otpusta za osobe kojima je izrečena doživotna kazna zatvora za određena krivična dela. Komesarka je istakla i da nacrt izmena i dopuna KZ nije prošao odgovarajuću stručnu i javnu raspravu i pozvala je Ministarstvo pravde da povuče predlog iz skupštinske procedure.  

Pismo Komesarke za ljudska prava dostupno je na sledećem linku.