Pomoć, podrška i solidarnost sa omladinom Ukrajine//Допомога, підтримка та солідарність з українською молоддю

7. марта 2022.

Ukraine cover

Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava otvara svoja vrata i sve svoje kanale komunikacije za pomoć, podršku i solidarnost sa omladinom Ukrajine koja u ovom trenutku beži iz svoje ratom zahvaćene zemlje, tražeći utočište, sigurnost i bezbednost. Mnogi od njih su već više od 10 dana u pokretu, u potrazi za sigurnijim mestom za život, kako unutar Ukrajine, tako i u susednim i drugim zemljama u koje je do sada, prema podacima UNHCR-a izbeglo više od milion ljudi, od kojih je čak 500.000 dece. Procene su da će, na žalost, taj broj biti i do 10 puta veći. 

Omladina Ukrajine suočava se sa mnogo izazova koje vihor rata sa sobom nosi – mladi muškarci uzrasta od 18 godina obuhvaćeni su opštom mobilizacijom, dok su devojke i mlade žene u pokretu među stotinama hiljada onih koji beže. Prve izbeglice iz Ukrajine stigle su pre nekoliko dana i do Srbije, bilo da su kroz našu zemlju samo u tranzitu, bilo da su utočište i sigurnost ovde našli kod rođaka i prijatelja. Sve nadležne institucije i organizacije u Srbiji očekuju da će se u narednom periodu broj izbeglica iz Ukrajine povećavati.

Zato Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava svoje snage i resurse usmerava na pružanje pomoći i podrške pre svega mladima, kao i svim ljudima iz Ukrajine koji se nađu na teritoriji Republike Srbije. Umreženi smo sa drugim nevladinim organizacijama koje se takođe bave pružanjem humanitarne i psihološke pomoći i podrške, a u kontaktu smo i sa omladinskim organizacijama u Ukrajini i zajedno radimo na akcijama prikupljanja pomoći koja im je u ovom trenutku najpotrebnija.

Beogradski centar za ljudska prava kao partner UNHCR-a od 2012. godine pruža besplatnu pravnu pomoć i pravno savetovanje svim izbeglicama i tražiocima azila, među kojima su i ljudi iz Ukrajine. Kontakti za besplatnu pravnu pomoć i savetovanje su preko sajta bgcentar.org.rs i azil.rs, imejla bgcentar@bgcentar.org.rs i youth@bgcentar.org.rs kao preko naših profila na društvenim mrežama @bgcentar (Twitter, Facebook, Instagram) i @mladibgcentar (Facebook i Instagram). Na platformi UNHCR-a na ovom linku navedene su najvažnije informacije o pravima izbeglica i tražilaca azila u Srbiji, kontakt podaciKomesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije kao i dodatna upustvaBeogradskog centra za ljudska prava na ukrajinskom i ruskom jeziku. Takođe, pozivamo sve da podrže akciju ADRA Srbija i preko sajta www.donacije.rs/projekat/ukrajina-podrska/ upute pomoć ljudima koji su bili prinuđeni da napuste Ukrajinu.

Pozivamo institucije Republike Srbije da učine sve kako bi obezbedili humanitarnu pomoć stanovništvu Ukrajine, da se pripreme za eventualni priliv izbeglica iz ratom zahvaćenih područja, kao i da pruže humanitarnu i svaku drugu pomoć državama koje se graniče sa Ukrajinom u cilju sprečavanja humanitarne katastrofe zbog priliva velikog broja izbeglica.

——————————————————————————————————————————–

Молодіжна програма Бєлградського центру з прав людини (БЦПЛ) відкриває свої двері та канали зв’язку, щоб допомогти, підтримати та виявити солідарність з українською молоддю, яка біжить зі своєї розореної війною країни у пошуках притулку, безпеки та захисту. Багато з них уже 10 днів перебувають у переїздах у пошуках безпечнішого місця для проживання як усередині України, так і в сусідніх та інших країнах, куди, за оцінками УВКБ ООН, бігли понад мільйон людей, з яких понад 500 000 – діти . На жаль, за прогнозами кількість переміщених українців буде у 10 разів більшою. 

Українська молодь стикається з численними випробуваннями, принесеними вітрами війни – 18-річні юнаки підлягають загальній мобілізації, а молоді дівчата та жінки вимушені вирушити в дорогу, як й сотні тисяч інших людей, що рятуються втечею. Кілька днів тому до Сербії прибули перші українські біженці; деякі з них продовжать шукати притулок, тоді як інші знайшли притулок та безпеку у своїх родичів та друзів. Усі відповідні сербські установи та організації очікують, що кількість біженців з України у майбутній період збільшиться.

Ось чому Молодіжна програма БЦПЛ направила всі свої сили та ресурси на надання допомоги та підтримки насамперед молоді, а також усім іншим людям з України, які опинилися у Сербії. Ми співпрацюємо з іншими НУО, які надають гуманітарну та психологічну допомогу та підтримку, і ми підтримуємо контакт з молодіжними організаціями в Україні, збираючи допомогу, якої вони зараз найбільше потребують.

Як партнер УВКБ ООН, БЦПЛ надає безкоштовну юридичну допомогу та консультації всім біженцям та особам, які шукають притулку, зокрема з України, з 2012 року. Ви можете зв’язатися з нами для отримання юридичної допомоги та консультації через наші веб-сайти bgcentar.org.rs і azil.rs , на електронну пошту bgcentar@bgcentar.org.rs і Youth@bgcentar.org.rs, а також через наші профілі в соціальних мережах @ bgcentar (Twitter , Facebook , Instagram ) та @ mladibgcentar (Facebook та Instagram). Основна інформація про права біженців та прохачів притулку доступна за цим посиланням на платформі УВКБ ООН. Вам також можуть стати в нагоді контактні даніКомісаріату у справах біженців та міграції Республіки Сербія та додаткове керівництво БЦПЛ українською та російською мовами. Ми закликаємо всіх підтримати кампанію ADR RA Serbia та надіслати допомогу людям, які були змушені втекти з України, через веб-сайт: www.donacije.rs/projekat/ukrajina-podrska/.

Ми закликаємо сербські установи зробити все можливе для надання гуманітарної допомоги населенню України, підготуватися до можливого припливу біженців із охоплених війною районів, а також надати гуманітарну та будь-яку іншу допомогу державам, що межують з Україною, для запобігання можливим гуманітарним катастрофам у зв’язку з масовим напливом біженців.