Mladi su izgubili nadu

23. mart 2017.

Uprkos pozitivnim ocenama u pogledu prošlogodišnjeg privrednog rasta, stanovnici Srbije još uvek ne osećaju da im je standard bolji. Piše: Marjana M. Stevanović, 23. mart 2017. 15:00, Foto: Medija centar  Ljudska prava u pojedinim oblastima još više se zanemaruju nego prethodnih godina, a zemlju je samo u 2016. napustilo 58.000 građana i građanki.
"Pravo na azil u Republici Srbiji 2016"

20. mart 2017.

Beogradski centar za ljudska prava predstavio je svoj izveštaj "Pravo na azil u Republici Srbiji 2016" na konferenciji za novinare 20. marta. 2017. godine.  Tokom 2016. godine, 12.821 osoba je tražila azil u Srbiji. Na položaj osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom uticale su politike susednih zemalja kao i odluke koje su donošene na nivou Evropske unije. Iako je u 2016.
Kratkometražni film Beogradskog centra za ljudska prava, „San“

19. mart 2017.

Kratkometražni film Beogradskog centra za ljudska prava, „San“, koji je nastao u saradnji sa Oksfamom, mrežom Start i DFID-om, prenosi životnu priču Šamsura iz Avganistana, i njegovom snu o boljem životu.
Evropski sud za ljudska prava ustanovio da Mađarska krši prava izbeglica

14. mart 2017.

U svojoj odluci Ilias i Ahmed protiv Mađarske od 14. marta 2017. godine, Evropski sud za ljudska prava ustanovio je da je Mađarska prekršila više članova Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, tako što je u 2015. godini dve izbeglice iz Bangladeša (nakon sprovođena skraćenog postupka azila u Roszke pritvorskoj jedinici) vratila u Srbiju.
Izjava Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava

7. mart 2017.

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava  je 24. februara 2017. godine, objavio dokument kojim se jasno navode  dužnosti država prema izbeglicama i migrantima po osnovu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.Dokument možete preuzeti ovde.
Pravo na azil u Republici Srbiji – periodični izveštaj za oktobar-decembar 2016

9. februar 2017.

Beogradski centar za ljudska prava u okviru projekta „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ pruža besplatnu pravnu pomoć i prati stanje u oblasti izbegličkog prava u Republici Srbiji. Beogradski centar ulaže napore u cilju podizanja svesti građana i institucija o položaju tražilaca azila i izbeglica, i promoviše rešenja za probleme uočene u praksi.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima