Najava radionice SEMAFOR u Novom Pazaru

29. septembar 2017.

Ukoliko si mlad/mlada, imaš od 15 do 30 godina, pozivamo te da se prijaviš na radionice SEMAFOR- zeleno svetlo za rodnu ravnopravnost!U SEMAFORU učestvuju mladi iz tri zajednice: Sjenice, Novog Pazara i Prijepolja.    SEMAFOR ti nudi kreativne edukativne radionice i učestvovanje u kreiranju animiranog filma na temu rodne ravnopravnosti.
Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

29. septembar 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava održao je trodnevni trening (23.- 25.9.) srednjoškolce i studente iz Leskovca. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici.
Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period april-jun 2017

2. avgust 2017.

U periodu od aprila do kraja juna 2017. godine, Republika Srbija je nastavila da humanitarno zbrinjava veliki broj migranata, ne procenjujući u svakom slučaju da li su u pitanju osobe koje imaju potrebu za međunarodnom zaštitom i ne utvrđujući status tih stranaca pojedinačnom odlukom.
Poziv za učešće u pilot programu

21. jun 2017.

                 Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje                            Pilot program      ...
Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

20. jun 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mladeBeogradski centar za ljudska prava održan je trodnevni trening (17-19.6.2017) za mlade iz Novog Pazara. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici.
Zatvaranje kao krajnja mera – potpuna zabrana zlostavljanja - dijalog sastanci sa predstavnicima pravosudnih funkcija

15. jun 2017.

U okviru projekta Zatvaranje kao krajnja mera – potpuna zabrana zlostavljanja koji je sprovodio  Beogradski centar za ljudska prava u prethodne dve godine, organizovano je osam sastanaka o efikasnoj i delotvornoj istrazi u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju (međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije) na kojima je učešće uzelo više od 220 tužilaca, sudija, po...


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima