Stručne analize pravnih akata u oblasti ljudskih prava

23. jun 2016.

Zaštitnik građana će u toku 2015. i 2016. godine sprovoditi projekat čija je svrha da doprinese unapređenom zakonodavnom okviru za zaštitu ljudskih prava u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije.
"Saradnja i dobro upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu i zemaljama Centralne Evrope"

22. jun 2016.

U organizaciji Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA), uz podršku Centralno-evropske inicijative (CEI), u Skoplju je 20. i 21. juna 2016. godine održan međunarodni seminar pod nazivom „Saradnja i dobro upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu i državama Centralne Evrope”, na kome je učestvovao i Beogradski centar za ljudska prava.
Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji

10. jun 2016.

Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji sadrži informacije o potencijalnim i aktuelnim uticajima kompanija na ljudska prava u Srbiji. Cilj je da Vodič kompanijama pomogne da poštuju ljudska prava i da svojim poslovanjem i poslovanjem njihovih dobavljača i poslovnih partnera doprinesu razvoju. Više na: http://hrbcountryguide.
Uloga Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije i konsolidacije

3. jun 2016.

Beogradski centar za ljudska prva organizovao je 2. juna 2016. godine u Kući ljudskih prava okrugli sto na kome su predstavnici stručne javnosti razgovarali o zaključcima studije o ulozi Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije. Zaključke su predstavili autori, saradnici Beogradskog centra za ljudska prava, prof.
“Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”

1. jun 2016.

Beogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku UNHCR, organizovao u Beogradu 30. maja 2016. godine seminar “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”.
Uloga mladih u sprovodjenju obaveza iz ljudske dimenzije OEBS-a

26. maj 2016.

Nevena Nikolić, istraživačica Beogradskog centra za ljudska prava učestovala je na info sesija povodom nagradnog konkursa za pisanje eseja koji je Misija OEBS-a u Srbiji objavila na temu "Uloga mladih u sprovodjenju obaveza iz ljudske dimenzije OEBS-a" na kom je predstavila položaj osetljivih grupa iz godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava za 2015.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima