Pravo na azil u Republici Srbiji – periodični izveštaj za oktobar-decembar 2016

9. februar 2017.

Beogradski centar za ljudska prava u okviru projekta „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ pruža besplatnu pravnu pomoć i prati stanje u oblasti izbegličkog prava u Republici Srbiji. Beogradski centar ulaže napore u cilju podizanja svesti građana i institucija o položaju tražilaca azila i izbeglica, i promoviše rešenja za probleme uočene u praksi.
Okrugli sto "Izazovi u radu sa decom izbeglicama"

21. decembar 2016.

Povodom 18. decembra, Međunarodnog dana Migranata, SOS Dečija sela organizovala su 15.12.2016. godine u Beogradu okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“, sa ciljem okupljanja stručnjaka koji se bave podrškom deci na terenu, razmene njihovih iskustava i definisanje generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada.
Predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje

19. decembar 2016.

U petak, 16. decembra 2016. godine u Medija centru Beogradski centar za ljudska prava i Misija OEBS-a u Srbiji održali su konferenciju za novinare na kojoj je predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje.
Lisabonski forum "Migracije i ljudska prava: Kako izgraditi efikasnu kolektivnu akciju? Najbolje prakse i iskustva u Evropi i Mediteranu"

30. novembar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava učestvovao je na 22 Lisabonskom Forumu održanom 24. i 25. novembra 2016. godine, u organizaciji North- South Centra Saveta Evrope, koji je bio posvećen temi  Migracije i ljudska prava.
Zbornik radova „Analiza aktuelnih pitanja u postupcima za ratne zločine“

25. novembar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM pripremili su zbornik radova na temu aktuelnih pitanja u posupcima za ratne zločine u Republici Srbiji.
Izveštaj "Zatvorene granice"

25. novembar 2016.

Oxfam je objavio izveštaj Closed Borders - Zatvorene granice koji je izrađen u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i drugim partnerima u Srbiji i Makedoniji - Atina, MYLA i La Strada. Izveštaj analizira uticaj zatvaranja granica na osetljive grupe - žene i decu u Srbiji i Makedoniji i iznosi niz preporuka vladama dve zemlje kao i preporuka upućenih Evropskoj uniji.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima