Umetnost integracije

14. decembar 2017.

U okviru projekta Umetnost integracije koji Beogradski centar za ljudski centar sprovodi u saradnji sa Holandskim savetom za izbeglice i Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu organizovana je studijska poseta Kraljevini Holandiju (27.11.-1.12.2017) sa ciljem upoznavanja sa sistemom integracije izbeglica i tražioca azila u obrazovni sistem i tržište rada.
"Anonimna mržnja" - prijavi govor mržnje na internetu

8. decembar 2017.

Beogradski centar za ljudska prava pokrenuo je projekat „Anonimna mržnja“, koji ima za cilj podizanje svesti stručne i šire javnosti o zastupljenosti govora mržnje kao jednog oblika diskriminacije na informativnim Internet portalima i društvenim mrežama, kao i formulisanje predloga za unapređenje postojećih mehanizama za utvrđivanje odgovornosti i politike kažnjavanja za govor mržnj...
Moj grad moja prava

8. novembar 2017.

U okviru završnog događaja (7.- 8.
Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade u Obrenovcu

31. oktobar 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava održao je trodnevni trening (28.-30.10.2017) za mlade iz Obrenovca. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici.
Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade u Bečeju

31. oktobar 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava održao je trodnevni trening (21.-23.10.2017) za mlade iz Bečeja. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici.
Škola ljudskih prava Vojin Dimitrijević

29. septembar 2017.

Škola ljudskih prava Vojin Dimitrijević namenjena je prvenstveno studentima završnih godina ili poslediplomskih studija prava i drugih društvenih nauka, ali i svima onima koji žele više da saznaju, angažuju se i doprinesu poštovanju ljudskih prava u našoj zemlji.   Škola će se održati u periodu od 1. novembra do 1. decembra 2017.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima