"Pravo na azil u Republici Srbiji 2016"

20. mart 2017.

Beogradski centar za ljudska prava predstavio je svoj izveštaj "Pravo na azil u Republici Srbiji 2016" na konferenciji za novinare 20. marta. 2017. godine.  Tokom 2016. godine, 12.821 osoba je tražila azil u Srbiji. Na položaj osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom uticale su politike susednih zemalja kao i odluke koje su donošene na nivou Evropske unije. Iako je u 2016.
Evropski sud za ljudska prava ustanovio da Mađarska krši prava izbeglica

14. mart 2017.

U svojoj odluci Ilias i Ahmed protiv Mađarske od 14. marta 2017. godine, Evropski sud za ljudska prava ustanovio je da je Mađarska prekršila više članova Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, tako što je u 2015. godini dve izbeglice iz Bangladeša (nakon sprovođena skraćenog postupka azila u Roszke pritvorskoj jedinici) vratila u Srbiju.
Izjava Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava

7. mart 2017.

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava  je 24. februara 2017. godine, objavio dokument kojim se jasno navode  dužnosti država prema izbeglicama i migrantima po osnovu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.Dokument možete preuzeti ovde.
Pravo na azil u Republici Srbiji – periodični izveštaj za oktobar-decembar 2016

9. februar 2017.

Beogradski centar za ljudska prava u okviru projekta „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ pruža besplatnu pravnu pomoć i prati stanje u oblasti izbegličkog prava u Republici Srbiji. Beogradski centar ulaže napore u cilju podizanja svesti građana i institucija o položaju tražilaca azila i izbeglica, i promoviše rešenja za probleme uočene u praksi.
Okrugli sto "Izazovi u radu sa decom izbeglicama"

21. decembar 2016.

Povodom 18. decembra, Međunarodnog dana Migranata, SOS Dečija sela organizovala su 15.12.2016. godine u Beogradu okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“, sa ciljem okupljanja stručnjaka koji se bave podrškom deci na terenu, razmene njihovih iskustava i definisanje generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada.
Predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje

19. decembar 2016.

U petak, 16. decembra 2016. godine u Medija centru Beogradski centar za ljudska prava i Misija OEBS-a u Srbiji održali su konferenciju za novinare na kojoj je predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima