Izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za period januar – jun 2020. godine

13. avgust 2020.

Beogradski centar za ljudska prava predstavlja izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji u prvoj polovini 2020. godine, koji ima poseban osvrt na poštovanje ljudskih prava u vreme vanrednog stanja. Izveštaj konstatuje dalje nazadovanje Srbije u demokratskim procesima i navodi ozbiljne slučajeve kršenja ljudskih prava, naročito u periodu od 15.
Mehanizam je ponovo pokrenut: Mladi i ljudska prava 2.0 - Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacija

7. avgust 2020.

Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava pokrenuo je u junu program pod nazivom „Mladi i ljudska prava 2.0 - Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacijaˮ. Proces koji je odlučno započeo prošle godine, nastavlja korak dalje ka osnaživanju organizacija mladih i za mlade za prepoznavanje potencijala koji imaju mehanizmi Ujedinjenih nacija.
Revidirani Opšti komentar broj 37 Komiteta za ljudska prava: Sloboda okupljanja

5. avgust 2020.

U sredu, 29. jula 2020. godine, Komitet za ljudska prava je objavio revidiran Opšti komentar br. 37, koji se odnosi na slobodu mirnog okupljanja garantovanu članom 21 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.
Novi kvartalni izveštaj agencije Evropske unije za osnovna prava – FRA o migracijama

31. jul 2020.

Agencija Evropske unije za osnovna prava – FRA objavila je 3. periodični izveštaj u 2020. godini - Migracije: glavni izazovi u oblasti osnovnih prava, za period od 1. aprila do 30. juna 2020. godine. Izveštaj objedinjuje podatke o poštovanju osnovnih prava osoba koje dolaze u Evropsku uniju (EU) ukazujući na najvažnije tendencije u oblasti azila i migracija.


 

YRT 2019_baner-MALI za sajt

 Srbija protiv smrtne kazne

 

Baner-1.eps

  Azil

 

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA  kuca-ljudskih-prava1