Poziv za učešće u pilot programu

21. jun 2017.

02_ukljucivanje_uzivo_logo                 Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje 

 

                        Pilot program                                 

za šest lokalnih zajednica

 “UKLJUČIVANJE UŽIVO”-

     -      integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa

 

Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.         

Ko može da se prijavi?

Razvijanje partnerstva i intersektorske saradnje su principi rada koje želimo da podstaknemo kroz ovaj projekat. U skladu sa tim, da biste se prijavili neophodno je zajedničko interesovanje i prijava konzorcijuma koji dolaze iz iste lokalne zajednice sastavljenog od predstavnika/ca:

  1. Kancelarija za mlade
  2. Udruženja mladih i za mlade koje je članica KOMS-a – omladinski aktivista/kinja
  3. Udruženje mladih i za mlade koje je članice NAPOR-a – omladinski radnik/ca 

Lokalne zajednice koje mogu da učestvuju u programu su: Grad Beograd sa gradskim opštinama, Kragujevac, Leskovac, Bečej, Užice, Požega, Prijepolje, Kruševac, Sombor, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Pančevo, Niš sa gradskim opštinama, Bačka Palanka, Novi Pazar i Knjaževac.

Kako se prijaviti?

Zajedničku prijavu ispred vaše lokalne zajednice možete poslati na adresu: prijava@bgcentar.org.rs,  najkasnije do ponedeljka, 26. juna 2017. godine.

Više infomacija možete naći ovde:

Pilot program

Prijavni formular