Regionalni izveštaj o ljudskim pravima

15. februar 2005.

Donator: Dansko ministarstvo spoljnih poslova

Trajanje projekta: januar 2005 – decembar 2005

Rezultata ovog projekat bio je sveobuhvatni izveštaj o ljudskim pravima sa detaljnim i informacijama o zakondavstvu, praksi i stavovim agrađana o poštovanju ljudkih prava u regionu Balkana. Izveštaj sadrži i preporuke za poboljšanje zakonodavstva i propusta koji su napravljeni u implementaciji standarda koji se odnose na ljudska prava. Pored toga Izveštaj sadrži i analizu nacionalnih zakonodavsatva u odnosu na međunarodne standarde.

U prvom delu Izveštaja dat je kratak pregled stanja ljudskih prava u regionu. Ukazuje se i na sličnosti koje postoje u državama regiona i na političko i društveno okruženje u kome se ljudska prava uživaju. U njemu se takođe mogu naći i pojedinačne analize i zaključci urednika. Izveštaj sadrži poglavlja koja se odnose na stanje ljudskih prava u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu i Makedoniji.

Regionalni izveštj možete preuzeti ovde…