Uključivanje mladih ljudi u proces promene rodnih uloga u Sandžaku

avgust 2017 – februar 2018.

Donator: Kanadski fond za lokalne inicijative

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese ostvarivanju rodne ravnopravnosti i smanjenju diskriminacije žena u Novom Pazaru, Prijepolju i Sjenici. Beogradski centar za ljudska prava će u ovim gradovima organizovati treninge za 60 mladih ljudi o problemu rodne diskriminacije, ali i o načinima na koji mladi ljudi mogu da zagovaraju poboljšanje položaja žena i uspostave efektivni dijalog sa donosiocima odluka u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom i nacionalnom nivou.

Projekat takođe predviđa da učesnici treninga sprovedu istraživanje u svojim lokalnim sredinama o rodnoj ravnopravnosti i problemima za njeno ostvarivanje. Glavni zaključci iz istraživanja biće prikazani u animiranom filmu, koji će biti predstavljen u javnim prostorima i praćen grupnim diskusijama. Na kraju projekta, ovaj animirani film biće prikazan na posebnom događaju u Beogradu kada će biti organizovana i panel diskusija sa relevantnim donosiocima odluka u oblasti zaštite i osnaživanja žena.

Donator: Kanadski fond za lokalne inicijative

Aktuelna izdanja centra

Sva izdanja

Posebna izdanja

Podjednako važni – program za rad sa mladima na temama društvenih (ne)jednakosti

Autori: Branka Bajić Jovanov, Demir Mekić, Dušan Blagojević, Jelena Vuksanović

Preuzmite publikaciju
Posebna izdanja

Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19 u Srbiji: Heroji ili zanemarne žrtve?

Autorke: Marina Mijatović, Gorica Đokić, Milja Dimitrijević

Preuzmite publikaciju