Utrehtska deklaracija o akademskim slobodama

30. septembar 2016.

  UTREHTSKA DEKLARACIJAO AKADEMSKIM SLOBODAMA    Na godišnjoj konferenciji održanoj na Univerzitetu u Utrehtu, mi, Udruženje instituta za ljudska prava (AHRI), osuđujemo postupke i pretnje u sve većem broju država kojima se ograničavaju ili čak ukidaju akademske slobode u ime bezbednosti, javnog reda, borbe protiv terorizma, kriminala i ekstremizma, putem niza mera, uključujući d...
Održan okrugli sto "Migracije u 2016.godini: programi i politike za posebno osetljive grupe izbeglica - žene i devojčice"

29. septembar 2016.

U sredu 28. septembra 2016. godine u Subotici održan je okrugli sto „Migracije u 2016. godini: programi i politike za posebno osetljive grupe izbeglica – žene i devojčice“ u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava. Održavanje ovog skupa pomogle su organizacije Oxfam i UN Women.
Konkurs za novu generaciju Škole ljudskih prava "Vojin Dimitrijević"

29. septembar 2016.

Škola ljudskih prava Vojin Dimitrijević namenjena je prvenstveno studentima završnih godina ili poslediplomskih studija prava i drugih društvenih nauka, ali i svima onima koji žele više da saznaju, angažuju se i doprinesu poštovanju ljudskih prava u našoj zemlji.  Škola će se održati u periodu od 25. oktobra do 25. novembra 2016.
Dokumentarni filmovi Beogradskog centra za ljudska prava [Ostanak] [Dom] [Alternativne sankcije]

26. septembar 2016.

[Ostanak]  Integracija u lokalnu zajednicu jedan je od preduslova da osoba kojoj je dodeljena međunarodna zaštita može da vodi dostojanstven i bezbedan život u državu prijema. Zakon o azilu u članu 46 predviđa da Srbija, u okviru svojih mogućnosti,obezbedi uslove za uključivanje izbeglica u društveni, kulturni i privredni život, ali i da im omogući naturalizaciju.
Održan trening ,,Društvene promene i integracija izbeglica”

21. septembar 2016.

  Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava učestvovali su na seminaru ,,Društvene promene i integracija izbeglica” u Briselu koji je, u saradnji sa Savetom Evrope i ambasadom Sjedinjenih Američkih Država pri Evropskoj Uniji, organizovao Evropski Savet za izbeglice i prognanike (ECRE).
Novi Zakon o azilu Srbije još uvek nije ušao u skupštinsku proceduru

19. septembar 2016.

Istinomer, 16. septembar:Kompletnu vest pogledajte na internet stranici Istinomera.   U jeku predizborne kampanje tadašnji predesednik tehničke Vlade, a današnji premijer, Aleksandar Vučić najavio je usvajanje ključnog zakona kojim se reguliše oblast migracione politike.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima