OTVORENI POZIV ZA UČEŠĆE

25. avgust 2015.

Seminar o tranzicionoj pravdi u Novom Pazaru: “Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu Međunarodnog suda pravde (MSP) u postupcima za genocid”   Misija OEBS-a u Srbiji objavljuje konkurs za učešće na seminaru o tranzicionoj pravdi „Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na su...
Danas je otvoren info centar za azil u centru Beograda namenjen izbeglicama koje borave u gradu

24. avgust 2015.

Info centar su otvorili šef predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji Hans Fridrih Šoder i predsednik Skupštine opštine Savski venac Nenad Konstantinović u prisustvu predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Beogradskog centra za ljudska prava, ADRA Srbije i Klikaktiva.
Pavle Kilibarda za belgijski ,,Standaard'' o izbeglicama u Srbiji

21. avgust 2015.

Pavle Kilibarda, istraživač Beogradskog centra za ljudska prava, govorio je za belgijski ,,Standaard'' o izbeglicama u Srbiji.
Nisu migranti nego - izbeglice

18. avgust 2015.

NOVI SAD - Česta je praksa domaćih i stranih medija, pa i javnosti, da ljude koji beže od ratnih dejstava u Siriji, Iraku i Avganistanu nazivaju migrantima, pa čak i ilegalnim migrantima. Stručna javnost upozorava da se u 95% situacija ustvari radi o izbeglicama čiji status pruža mnogo širi dijapazon ljudskih prava od onih koja recimo imaju ekonomski, ili politički migranti.
"EU nije zvanično sprečila priliv migranata"

16. avgust 2015.

Nemoguće je predviđati da li će rasti broj migranata u Srbiji,ali je taj broj znatno porastao, izjavio je Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava.On je za B92 naveo da u Srbiji postoji pet centara za azil, sa kapacitetom od 800 mesta. “Srbija ima pet centara za azil. Otvaranje novih centara možda nije najbolje rešenje.
Izbeglice – ljudi kao i mi

16. avgust 2015.

Izbeglice i tražioci azila ne predstavljaju ni bezbednosni, ni zdravstveni rizik, bilo gde, "oni su ljudi kao vi ili ja, kao bilo koji državljanin Srbije", izjavio je istraživač Beogradskog centra za ljudska prava Pavle Kilibarda.Aktivisti Beogradskog centra za ljudska prava svakodnevno razgovaraju sa oko 150 migranata i daju im informacije o postupku azila i njihovim pravima i obavezama.


Portal ljudska prava i biznis- Srbija Implementacija opštih preporuja Ustavnog suda RS   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima