Pravo na azil u Republici Srbiji - periodični izveštaj za jul-septembar 2016

27. oktobar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku UNHCR, u drugoj polovini 2016. godine nastavlja sprovođenje projekta usmerenog ka pružanju besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji. Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava redovno posećuju centre za azil i pravno savetuju izbeglice, tražioce azila i migrante kako bi ih upoznali sa njihovim pravima i obavezama.
Put migranata do slobode i novog života: emisija Insajder bez ograničenja - "Prekobrojni"

27. oktobar 2016.

Šta sve migranti prolaze kako bi došli do slobode i novog života? Izbeglice, kojih nije bilo ovoliko od Drugog svetskog rata, nalaze različite načine da izbegnu granične prelaze jer legalno ne mogu da ih pređu i okreću se krijumčarima. Organizovani kriminal cveta. Evropa ćuti.
Održana Generalna konferencija Evropskog saveta za izbeglice i prognanike

26. oktobar 2016.

Predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava imali su priliku da učestvuju na Generalnoj konferenciji  Evropskog saveta za izbeglice i prognanike (ECRE), koji okuplja 90 organizacija koje se bave zaštitom izbegličkih prava u 38 zemalja širom Evrope. Generalna konferencija održana je u Berlinu, u periodu od 12. do 14. oktobra.
Održan OEBS / ODIHR trening za branitelje ljudskih prava na temu identifikacije, praćenja i izveštavanja kršenja ljudskih prava na siguran i bezbedan način

24. oktobar 2016.

Nataša Nikolić, pravnica Beogradskog Centra za ljudska prava učestvovala je u treningu namenjenom braniteljima ljudskih prava, koji je održan od 17 do 21 oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, u organizaciji Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).
Održan okrugli sto "Žene u pokretu"

17. oktobar 2016.

U saradnji sa Oxfam in South East Europe i UN Women u ponedeljak 10. oktobra 2016.
Najava predavanja prof. Ralf Vajlda: Međunarodno pravo, migracije i izbeglička “kriza”

13. oktobar 2016.

  Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Beogradski centar za ljudska prava pozivaju vas na predavanje prof. Ralfa Vajlda na temu   Međunarodno pravo, migracije i izbeglička "kriza"   Predavanje će se održati na engleskom jeziku, u ponedeljak 17. oktobra 2016. godine u 16 časova  u Srednjoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Goce Delčeva 36.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima