Predstavljanje izveštaja "Ljudska prava u Srbiji 2018" i "Pravo na azilu Republici Srbiji 2018"

22. februar 2019.

Juče smo u Medija centru predstavili dva godišnja izveštaja: "Ljudska prava u Srbiji 2018" i "Pravo na azil u Republici Srbiji 2018".
Upućen alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena

11. februar 2019.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava je uputila alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena, u kojem je ukazala Komitetu na pitanja koja se odnose na: Sprovođenje rodne procene uticaja mera štednje na prava žena; Definisanje seksualnog odnosa sa bespomoćnom osobom kao kvalifikovanim oblikom krivičnog dela silovanja u Krivičnom zako...
Otvoreno pismo ministarki pravde Neli Kuburović

1. februar 2019.

Sa Komitetom pravnika za ljudska prava YUCOM obratili smo se ministarki pravde Neli Kuburović povodom formiranja radne grupe za izmene i dopune Krivičnog zakonika, koja se bavi razmatranjem inicijative za uvođenje kazne doživotnog zatvora i pooštravanja propisanih kazni za određena krivična dela.
Uključivanje uživo 2.0: Ka nacionalnom danu inkluzivne omladinske politike

31. januar 2019.

Koji su izazovi za razvoj inkluzivnih praksi u lokalnim zajednicama? Da li postoji međusektorska saradnja kad je u pitanju socijalna inkluzija? Koja je uloga sektora socijalne zaštite? Da li mladi iz osetljivih grupa prepoznaju KZM i OCD kao priliku za razvoj svojih kapaciteta? Ova i mnoga druga bitna pitanja koja se tiču inkluzije i mladih smo otvorili na  konferenciji „Uključivanje uživo...


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima