Podneta inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja i Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

31. mart 2020.

Beogradski centar za ljudska prava podneo je danas Ustavnom sudu Srbije incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti članova 2. i 3. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja kao i Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije. Osporenim članovima Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja Vlada Srbije nije propisala konkretne mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava, već je ovlastila Ministarstvo unutrašnjih poslova da, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, to sâm učini svojom odlukom.

Prema mišljenju Centra, ovlašćenje Vlade Republike Srbije da, u slučaju kad Narodna skupština ne može da se sastane, uz supotpis predsednika Republike, propisuje mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava ne može nijednim aktom Vlade, kao ni aktom predsednika Republike, biti delegirano na ministarstva. Zbog toga su članovi 2. i 3. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, kao i Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica koju je donelo Ministarstvo unutrasnjih polova uz saglasnost Ministarstva zdravlja, nesaglasni Ustavu. Naredba Ministarstva unutrašnjih poslova nije valjan osnov za odstupanje od ljudskih i manjinskih prava zajemčenih Ustavom Srbije, imajući naročito u vidu da se pojedine mere ograničenja slobode kretanja predviđene Naredbom prema međunarodnim standardima ljudskih prava imaju smatrati lišenjem slobode (najočiglednije se to odnosi na 24-časovnu zabranu izlazaka iz stanova lica starijih od 65 ili 70 godina).

Podsećamo da po Ustavu Srbije, mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom stanju propisuje Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika, a ukoliko Skupština nije u mogućnosti da se sastane te mere može propisati Vlada Uredbom, uz supotpis predsednika Republike. U tom slučaju, Vlada je dužna da Uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim Narodna skupština bude bila u mogućnosti da se sastane. 

Beogradski centar za ljudska prava je prošle nedelje skrenuo pažnju Vladi Srbije na ovaj problem, ali do danas niko nije reagovao. Zbog mogućih nesagledivih pravnih posledica koje se mogu ispoljiti u vidu mnogobrojnih sudskih postupaka protiv države, prinuđeni smo da ovo pitanje iznesemo pred Ustavni sud Srbije, očekujući njegovu neodložnu reakciju. Apelujemo i na Vladu Srbije da sve mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava propisuje u formi koju nalaže Ustav Srbije i srazmetno potrebi njihovog uvođenja.

Inicijativu Beogradskog centra za ljudska prava možete pročitati ovde.